Bahasa

/

Muat Turun

Documents

Created Date Friday, 26 January 2018
Filesize 11.20 Megabytes

AMANAT KETUA PENGARAH TAHUN 2018

Created Date Monday, 02 March 2015
Modified Date Monday, 02 March 2015
Filesize 344 Kilobytes

AMANAT TAHUN BAHARU 2015

Created Date Friday, 23 December 2016
Modified Date Thursday, 22 December 2016
Filesize 334 Kilobytes

Analisa Laporan Jejak Karbon Politeknik Malaysia

Created Date Monday, 11 May 2015
Filesize 10.84 Megabytes

BLUEPRINT POLYGREEN POLITEKNIK MALAYSIA

Created Date Saturday, 24 October 2015
Modified Date Thursday, 19 November 2015
Filesize 218 Kilobytes

Borang Pertandingan Rekabentuk Logo Inovasi KPT

Created Date Wednesday, 01 March 2017
Modified Date Tuesday, 28 February 2017
Filesize 3.66 Megabytes

Brosur AIPM 2017

Created Date Thursday, 19 May 2016
Filesize 1.08 Megabytes

BUKU ARAHAN PEPERIKSAAN DIPLOMA

Created Date Friday, 20 May 2016
Modified Date Thursday, 19 May 2016
Filesize 570 Kilobytes

BUKU ARAHAN PEPERIKSAAN SARJANA MUDA

Created Date Monday, 02 March 2015
Filesize 1.39 Megabytes

BUKU GARIS PANDUAN

Created Date Thursday, 13 August 2015
Modified Date Wednesday, 26 August 2015
Filesize 3.23 Megabytes

Buku Garis Panduan Pengurusan Media Dan Penulisan Artikel Politeknik Malaysia

Created Date Tuesday, 12 June 2018
Modified Date Monday, 11 June 2018
Filesize 726 Kilobytes

CiE-TVET

Created Date Thursday, 02 April 2015
Modified Date Thursday, 02 April 2015
Filesize 175 Kilobytes

DASAR DAN PRINSIP PENTAKSIRAN PENGAJIAN POLITEKNIK

Created Date Monday, 29 February 2016
Filesize 912 Kilobytes

DASAR KESELAMATAN ICT JPP & POLITEKNIK V1.0

Created Date Friday, 22 May 2015
Filesize 329 Kilobytes

Festival Agro Makanan & Bioteknologi

Created Date Thursday, 02 April 2015
Modified Date Thursday, 02 April 2015
Filesize 443 Kilobytes

GARIS PANDUAN ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG POLITEKNIK

Created Date Thursday, 02 April 2015
Modified Date Thursday, 02 April 2015
Filesize 539 Kilobytes

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN

Created Date Thursday, 02 April 2015
Modified Date Thursday, 02 April 2015
Filesize 311 Kilobytes

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN KERJA KURSUS

Created Date Thursday, 02 April 2015
Modified Date Thursday, 02 April 2015
Filesize 101 Kilobytes

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENILAI LUAR POLITEKNIK

Created Date Tuesday, 16 June 2015
Filesize 1.65 Megabytes

Garis Panduan Pengambilan Pelajar Antarabangsa

Created Date Monday, 20 April 2015
Filesize 316 Kilobytes

Garis Panduan Penggunaan dan Pengurusan Emel Rasmi JPP, KPM