Bahasa

/

Objektif

Objektif

  1. Melonjakkan Politeknik sebagai institusi peneraju TVET dalam bidang latihan teknikal pada peringkat diploma dan ke atas;

  2. Mengukuhkan kerelevanan dan responsive program pengajian di Politeknik terhadap kehendak pembangunan ekonomi Negara;

  3. Menerajui bidang tujahan dan teknologi tertentu bagi menghasilkan graduat berkualiti yang berdaya usahawan (enterprising), dan berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing;

  4. Membina reputasi dan jenama baru yang mampu meletakkan Politeknik antara institusi pengajian terbaik Negara; dan

  5. Mempelbagai dan meluaskan penawaran program yang mampu menarik pelajarke Politeknik.