Bahasa

/

Misi & Visi

VISI

Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri  

 

MISI

Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf

Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan

Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan

Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET