Bahasa

/

Tender & Sebut Harga

JPP-T01/2017: TENDER BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PENGHANTARAN, INSTALASI, PENGUJIAN, PENTAULIAHAN, PENYENGGARAAN SISTEM RANGKAIAN KAMPUS (LEASE TO OWN) BAGI 10 BUAH POLITEKNIK UNTUK JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Download
File name T01_2017_PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM RANGKAIAN KAMPUS.pdf File Size 730 Kilobytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Tuesday, 06 June 2017 Owner Naulli binti Abdul Razak