Bahasa

/

Malaysian Qualifications Agency (MQA)

Bagi memastikan program-program yang ditawarkan mencapai standard dan kriteria yang ditetapkan dan mematuhi Kerangka Kelayakan Malaysia, Jabatan Pengajian Politeknik komited dalam memastikan kesemua program yang ditawarkan di politeknik disenaraikan dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR).

Semakan boleh dibuat di pautan berikut:

www.mqa.gov.my/mqr/akrbyiptapoli.cfm