Bahasa

/

Industry Advisory Council

INDUSTRY ADVISORY COUNCIL (IAC) ditubuhkan untuk menyediakan hala tuju Jabatan bai meningkatkan lagi jangkauan kepada industri serta untuk merangka pelan strategik akademik serta aktiviti-aktiviti kerjasama yang berpotensi dengan industri dan meningkatkan kualiti program JPP selaras dengan keperluan industri. IAC terdiri daripada wakil industri yang dilantik oleh pihak JPP berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka. 

 

INDUSTRY ADVISORY COUNCIL

 

IAC