CEO Faculty

Program CEO FACULTY merupakan jaringan kerjasama antara politeknik dan pihak industri supaya penglibatan dan perkongsian kumpulan industri dapat memberi manfaat kepada politeknik. CEO Faculty terdiri daripada wakil industri yang dilantik oleh pihak JPP berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka. JPP telah melantik seramai15 orang CEO Faculty yang terdiri daripada Ketua Pegawai Eksekutif daripada industri yang dapat berkongsi dan menyumbang kepakaran mereka di dalam bidang masing-masing kepada pelajar-pelajar dan pensyarah di politeknik.


CEO FACULTY POLYTECHNICS

 

 

CEO Falcuty2